ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.

مشاهده بر اساس دسته بندی

دامنه
ثبت دامین
انتقال
تمدید
.ir
5,000تومان
1 سال
5,000تومان
1 سال
5,000تومان
1 سال
.com
280,000تومان
1 سال
280,000تومان
1 سال
280,000تومان
1 سال
.net
330,000تومان
1 سال
330,000تومان
1 سال
330,000تومان
1 سال
.org
330,000تومان
1 سال
330,000تومان
1 سال
330,000تومان
1 سال
.co
850,000تومان
1 سال
850,000تومان
1 سال
850,000تومان
1 سال
.io
999,000تومان
1 سال
999,000تومان
1 سال
999,000تومان
1 سال
.dev
380,000تومان
1 سال
380,000تومان
1 سال
380,000تومان
1 سال
.ca
225,000تومان
1 سال
225,000تومان
1 سال
225,000تومان
1 سال
.market
900,000تومان
1 سال
900,000تومان
1 سال
900,000تومان
1 سال
.xyz
30,000تومان
1 سال
700,000تومان
1 سال
700,000تومان
1 سال
.live
120,000تومان
1 سال
120,000تومان
1 سال
650,000تومان
1 سال
.news
505,000تومان
1 سال
805,000تومان
1 سال
805,000تومان
1 سال
.best
70,000تومان
1 سال
70,000تومان
1 سال
70,000تومان
1 سال
.asia
450,000تومان
1 سال
450,000تومان
1 سال
450,000تومان
1 سال

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*

انتقال دامنه

* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده