لایسنس سیستمی

لایسنس سی پنل - لایت اسپید - کلود لینوکس - دایرکت ادمین - پلسک و ...

cPanel VPS

لایسنس سیستمی سی پنل برای سرور مجازی
1- هزینه بسیار ارزان از ماه های بعد
2- امکان ارائه به آی پی و سرور های ایران
3- آپدیت سیپنل به صورت منظم
لطفا بعد از سفارش دسترسی روت سرور خود را برای ما (تیکت) ارسال فرمایید.

  • مزایای استفاده از سیستم های لایسنس
شروع از 45,000تومان ماهانه

45,000تومان ماهانه + 150,000تومان هزینه راه اندازی
450,000تومان سالانه + 150,000تومان هزینه راه اندازی

سفارش دهید

cPanel Dedicated

لایسنس سیستمی سی پنل برای سرور اختصاصی
1- هزینه بسیار ارزان از ماه های بعد
2- امکان ارائه به آی پی و سرور های ایران
3- آپدیت سیپنل به صورت منظم
لطفا بعد از سفارش دسترسی روت سرور خود را برای ما (تیکت) ارسال فرمایید.

  • مزایای استفاده از سیستم های لایسنس
شروع از 55,000تومان ماهانه

55,000تومان ماهانه + 300,000تومان هزینه راه اندازی
550,000تومان سالانه

سفارش دهید

Litespeed WebServer

لایسنس سیستمی وب سرور لایت اسپید
1- هزینه بسیار ارزان از ماه های بعد
2- امکان ارائه به آی پی و سرور های ایران
3- آپدیت به صورت منظم
لطفا بعد از سفارش دسترسی روت سرور خود را برای ما (تیکت) ارسال فرمایید.

  • مزایای استفاده از سیستم های لایسنس
شروع از 55,000تومان ماهانه

55,000تومان ماهانه + 150,000تومان هزینه راه اندازی
550,000تومان سالانه + 150,000تومان هزینه راه اندازی

سفارش دهید

Cloud Linux

لایسنس سیستمی کلود لینوکس (رایانش ابری) برای سی پنل
1- هزینه بسیار ارزان از ماه های بعد
2- امکان ارائه به آی پی و سرور های ایران
3- آپدیت به صورت منظم
لطفا بعد از سفارش دسترسی روت سرور خود را برای ما (تیکت) ارسال فرمایید.

  • مزایای استفاده از سیستم های لایسنس
شروع از 50,000تومان ماهانه

50,000تومان ماهانه + 200,000تومان هزینه راه اندازی

سفارش دهید

Directadmin Licensing System

cPanel VPS Licensing System

شروع از 30,500تومان ماهانه

30,500تومان ماهانه + 304,000تومان هزینه راه اندازی

سفارش دهید

CloudLinux Licensing System

شروع از 60,800تومان ماهانه

60,800تومان ماهانه + 304,000تومان هزینه راه اندازی

سفارش دهید

cPanel Dedicated Licensing System

شروع از 60,800تومان ماهانه

60,800تومان ماهانه + 608,000تومان هزینه راه اندازی

سفارش دهید

LiteSpeed Licensing System

شروع از 60,800تومان ماهانه

60,800تومان ماهانه + 304,000تومان هزینه راه اندازی

سفارش دهید

Softaculous Licensing System

شروع از 22,500تومان ماهانه

22,500تومان ماهانه
0تومان سه ماهه
0تومان شش ماهه
0تومان سالانه

سفارش دهید

Virtualizor Licensing System

شروع از 60,800تومان ماهانه

60,800تومان ماهانه + 90,000تومان هزینه راه اندازی
0تومان سه ماهه + 90,000تومان هزینه راه اندازی
0تومان شش ماهه + 90,000تومان هزینه راه اندازی
0تومان سالانه + 90,000تومان هزینه راه اندازی

سفارش دهید

CXS Licensing System

شروع از 30,500تومان ماهانه

30,500تومان ماهانه + 90,000تومان هزینه راه اندازی
0تومان سه ماهه + 90,000تومان هزینه راه اندازی
0تومان شش ماهه + 90,000تومان هزینه راه اندازی
0تومان سالانه + 90,000تومان هزینه راه اندازی

سفارش دهید

JetBackup Licensing System

شروع از 30,500تومان ماهانه

30,500تومان ماهانه
0تومان سه ماهه
0تومان شش ماهه
0تومان سالانه

سفارش دهید

Plesk Web HOST - VPS Edition Licensing System

شروع از 60,800تومان ماهانه

60,800تومان ماهانه
0تومان سه ماهه
0تومان شش ماهه
0تومان سالانه

سفارش دهید

WHM Sonic- Radio Control for cPanel

شروع از 30,500تومان ماهانه

30,500تومان ماهانه
0تومان سه ماهه
0تومان شش ماهه
0تومان سالانه

سفارش دهید

MailScanner Front-End - Mail Scanner

شروع از 30,500تومان ماهانه

30,500تومان ماهانه
0تومان سه ماهه
0تومان شش ماهه
0تومان سالانه

سفارش دهید

Outgoing Spam Monitor (osm)

شروع از 30,500تومان ماهانه

30,500تومان ماهانه + 60,800تومان هزینه راه اندازی
0تومان سه ماهه + 60,800تومان هزینه راه اندازی
0تومان شش ماهه + 60,800تومان هزینه راه اندازی
0تومان سالانه + 60,800تومان هزینه راه اندازی

سفارش دهید

WHM Reseller - multi-level Reseller Plugin

شروع از 30,500تومان ماهانه

30,500تومان ماهانه
0تومان سه ماهه
0تومان شش ماهه
0تومان سالانه

سفارش دهید

Imunify360 - Powered by AI and Proactive Defense

شروع از 60,800تومان ماهانه

60,800تومان ماهانه
0تومان سه ماهه
0تومان شش ماهه
0تومان سالانه

سفارش دهید

KernelCare

شروع از 30,500تومان ماهانه

30,500تومان ماهانه
0تومان سه ماهه
0تومان شش ماهه
0تومان سالانه

سفارش دهید

WHMCS

شروع از 60,800تومان ماهانه

60,800تومان ماهانه
0تومان سه ماهه
0تومان شش ماهه
0تومان سالانه

سفارش دهید

Solusvm - Slave License

شروع از 30,500تومان ماهانه

30,500تومان ماهانه
0تومان سه ماهه
0تومان شش ماهه
0تومان سالانه

سفارش دهید

Solusvm - Master License

شروع از 60,800تومان ماهانه

60,800تومان ماهانه + 60,800تومان هزینه راه اندازی
0تومان سه ماهه + 60,800تومان هزینه راه اندازی
0تومان شش ماهه + 60,800تومان هزینه راه اندازی
0تومان سالانه + 60,800تومان هزینه راه اندازی

سفارش دهید

LiteSpeed Web ADC (Load Balancer)

شروع از 60,800تومان ماهانه

60,800تومان ماهانه + 304,000تومان هزینه راه اندازی
0تومان سه ماهه + 304,000تومان هزینه راه اندازی
0تومان شش ماهه + 304,000تومان هزینه راه اندازی
0تومان سالانه + 304,000تومان هزینه راه اندازی

سفارش دهید

CPNginx

شروع از 60,800تومان ماهانه

60,800تومان ماهانه + 67,500تومان هزینه راه اندازی
0تومان سه ماهه + 67,500تومان هزینه راه اندازی
0تومان شش ماهه + 67,500تومان هزینه راه اندازی
0تومان سالانه + 67,500تومان هزینه راه اندازی

سفارش دهید

DA Reseller - multi-level Reseller Plugin for DirectAdmin

شروع از 30,500تومان ماهانه

30,500تومان ماهانه
0تومان سه ماهه
0تومان شش ماهه
0تومان سالانه

سفارش دهید

LetsEncrypt - FleetSSL cPanel

شروع از 0تومان ماهانه

0تومان ماهانه + 495,000تومان هزینه راه اندازی
0تومان سه ماهه + 495,000تومان هزینه راه اندازی
0تومان شش ماهه + 495,000تومان هزینه راه اندازی
0تومان سالانه + 495,000تومان هزینه راه اندازی

سفارش دهید

SitePad

شروع از 30,500تومان ماهانه

30,500تومان ماهانه
0تومان سه ماهه
0تومان شش ماهه
0تومان سالانه

سفارش دهید

Plesk Web HOST - Dedicated Edition Licensing System

شروع از 67,500تومان ماهانه

67,500تومان ماهانه + 304,000تومان هزینه راه اندازی
0تومان سه ماهه + 304,000تومان هزینه راه اندازی
0تومان شش ماهه + 304,000تومان هزینه راه اندازی
0تومان سالانه + 304,000تومان هزینه راه اندازی

سفارش دهید

cPGuard Licensing System

شروع از 60,800تومان ماهانه

60,800تومان ماهانه
0تومان سه ماهه
0تومان شش ماهه
0تومان سالانه

سفارش دهید