لایسنس سیستمی

لایسنس سی پنل - لایت اسپید - کلود لینوکس - دایرکت ادمین - پلسک و ...

cPanel VPS

لایسنس سیستمی سی پنل برای سرور مجازی
1- هزینه بسیار ارزان از ماه های بعد
2- امکان ارائه به آی پی و سرور های ایران
3- آپدیت سیپنل به صورت منظم
لطفا بعد از سفارش دسترسی روت سرور خود را برای ما (تیکت) ارسال فرمایید.

  • مزایای استفاده از سیستم های لایسنس
شروع از 45,000تومان ماهانه

45,000تومان ماهانه + 150,000تومان هزینه راه اندازی
450,000تومان سالانه + 150,000تومان هزینه راه اندازی

سفارش دهید
cPanel Dedicated

لایسنس سیستمی سی پنل برای سرور اختصاصی
1- هزینه بسیار ارزان از ماه های بعد
2- امکان ارائه به آی پی و سرور های ایران
3- آپدیت سیپنل به صورت منظم
لطفا بعد از سفارش دسترسی روت سرور خود را برای ما (تیکت) ارسال فرمایید.

  • مزایای استفاده از سیستم های لایسنس
شروع از 55,000تومان ماهانه

55,000تومان ماهانه + 300,000تومان هزینه راه اندازی
550,000تومان سالانه

سفارش دهید
Litespeed WebServer

لایسنس سیستمی وب سرور لایت اسپید
1- هزینه بسیار ارزان از ماه های بعد
2- امکان ارائه به آی پی و سرور های ایران
3- آپدیت به صورت منظم
لطفا بعد از سفارش دسترسی روت سرور خود را برای ما (تیکت) ارسال فرمایید.

  • مزایای استفاده از سیستم های لایسنس
شروع از 55,000تومان ماهانه

55,000تومان ماهانه + 150,000تومان هزینه راه اندازی
550,000تومان سالانه + 150,000تومان هزینه راه اندازی

سفارش دهید
Cloud Linux

لایسنس سیستمی کلود لینوکس (رایانش ابری) برای سی پنل
1- هزینه بسیار ارزان از ماه های بعد
2- امکان ارائه به آی پی و سرور های ایران
3- آپدیت به صورت منظم
لطفا بعد از سفارش دسترسی روت سرور خود را برای ما (تیکت) ارسال فرمایید.

  • مزایای استفاده از سیستم های لایسنس
شروع از 50,000تومان ماهانه

50,000تومان ماهانه + 200,000تومان هزینه راه اندازی

سفارش دهید
Directadmin Licensing System
cPanel VPS Licensing System
شروع از 30,500تومان ماهانه

30,500تومان ماهانه + 304,000تومان هزینه راه اندازی

سفارش دهید
CloudLinux Licensing System
شروع از 60,800تومان ماهانه

60,800تومان ماهانه + 304,000تومان هزینه راه اندازی

سفارش دهید
cPanel Dedicated Licensing System
شروع از 60,800تومان ماهانه

60,800تومان ماهانه + 608,000تومان هزینه راه اندازی

سفارش دهید
LiteSpeed Licensing System
شروع از 60,800تومان ماهانه

60,800تومان ماهانه + 304,000تومان هزینه راه اندازی

سفارش دهید
Softaculous Licensing System
شروع از 22,500تومان ماهانه

22,500تومان ماهانه
0تومان سه ماهه
0تومان شش ماهه
0تومان سالانه

سفارش دهید
Virtualizor Licensing System
شروع از 60,800تومان ماهانه

60,800تومان ماهانه + 90,000تومان هزینه راه اندازی
0تومان سه ماهه + 90,000تومان هزینه راه اندازی
0تومان شش ماهه + 90,000تومان هزینه راه اندازی
0تومان سالانه + 90,000تومان هزینه راه اندازی

سفارش دهید
CXS Licensing System
شروع از 30,500تومان ماهانه

30,500تومان ماهانه + 90,000تومان هزینه راه اندازی
0تومان سه ماهه + 90,000تومان هزینه راه اندازی
0تومان شش ماهه + 90,000تومان هزینه راه اندازی
0تومان سالانه + 90,000تومان هزینه راه اندازی

سفارش دهید
JetBackup Licensing System
شروع از 30,500تومان ماهانه

30,500تومان ماهانه
0تومان سه ماهه
0تومان شش ماهه
0تومان سالانه

سفارش دهید
Plesk Web HOST - VPS Edition Licensing System
شروع از 60,800تومان ماهانه

60,800تومان ماهانه
0تومان سه ماهه
0تومان شش ماهه
0تومان سالانه

سفارش دهید
WHM Sonic- Radio Control for cPanel
شروع از 30,500تومان ماهانه

30,500تومان ماهانه
0تومان سه ماهه
0تومان شش ماهه
0تومان سالانه

سفارش دهید
MailScanner Front-End - Mail Scanner
شروع از 30,500تومان ماهانه

30,500تومان ماهانه
0تومان سه ماهه
0تومان شش ماهه
0تومان سالانه

سفارش دهید
Outgoing Spam Monitor (osm)
شروع از 30,500تومان ماهانه

30,500تومان ماهانه + 60,800تومان هزینه راه اندازی
0تومان سه ماهه + 60,800تومان هزینه راه اندازی
0تومان شش ماهه + 60,800تومان هزینه راه اندازی
0تومان سالانه + 60,800تومان هزینه راه اندازی

سفارش دهید
WHM Reseller - multi-level Reseller Plugin
شروع از 30,500تومان ماهانه

30,500تومان ماهانه
0تومان سه ماهه
0تومان شش ماهه
0تومان سالانه

سفارش دهید
Imunify360 - Powered by AI and Proactive Defense
شروع از 60,800تومان ماهانه

60,800تومان ماهانه
0تومان سه ماهه
0تومان شش ماهه
0تومان سالانه

سفارش دهید
KernelCare
شروع از 30,500تومان ماهانه

30,500تومان ماهانه
0تومان سه ماهه
0تومان شش ماهه
0تومان سالانه

سفارش دهید
WHMCS
شروع از 60,800تومان ماهانه

60,800تومان ماهانه
0تومان سه ماهه
0تومان شش ماهه
0تومان سالانه

سفارش دهید
Solusvm - Slave License
شروع از 30,500تومان ماهانه

30,500تومان ماهانه
0تومان سه ماهه
0تومان شش ماهه
0تومان سالانه

سفارش دهید
Solusvm - Master License
شروع از 60,800تومان ماهانه

60,800تومان ماهانه + 60,800تومان هزینه راه اندازی
0تومان سه ماهه + 60,800تومان هزینه راه اندازی
0تومان شش ماهه + 60,800تومان هزینه راه اندازی
0تومان سالانه + 60,800تومان هزینه راه اندازی

سفارش دهید
LiteSpeed Web ADC (Load Balancer)
شروع از 60,800تومان ماهانه

60,800تومان ماهانه + 304,000تومان هزینه راه اندازی
0تومان سه ماهه + 304,000تومان هزینه راه اندازی
0تومان شش ماهه + 304,000تومان هزینه راه اندازی
0تومان سالانه + 304,000تومان هزینه راه اندازی

سفارش دهید
CPNginx
شروع از 60,800تومان ماهانه

60,800تومان ماهانه + 67,500تومان هزینه راه اندازی
0تومان سه ماهه + 67,500تومان هزینه راه اندازی
0تومان شش ماهه + 67,500تومان هزینه راه اندازی
0تومان سالانه + 67,500تومان هزینه راه اندازی

سفارش دهید
DA Reseller - multi-level Reseller Plugin for DirectAdmin
شروع از 30,500تومان ماهانه

30,500تومان ماهانه
0تومان سه ماهه
0تومان شش ماهه
0تومان سالانه

سفارش دهید
LetsEncrypt - FleetSSL cPanel
شروع از 0تومان ماهانه

0تومان ماهانه + 495,000تومان هزینه راه اندازی
0تومان سه ماهه + 495,000تومان هزینه راه اندازی
0تومان شش ماهه + 495,000تومان هزینه راه اندازی
0تومان سالانه + 495,000تومان هزینه راه اندازی

سفارش دهید
SitePad
شروع از 30,500تومان ماهانه

30,500تومان ماهانه
0تومان سه ماهه
0تومان شش ماهه
0تومان سالانه

سفارش دهید
Plesk Web HOST - Dedicated Edition Licensing System
شروع از 67,500تومان ماهانه

67,500تومان ماهانه + 304,000تومان هزینه راه اندازی
0تومان سه ماهه + 304,000تومان هزینه راه اندازی
0تومان شش ماهه + 304,000تومان هزینه راه اندازی
0تومان سالانه + 304,000تومان هزینه راه اندازی

سفارش دهید
cPGuard Licensing System
شروع از 60,800تومان ماهانه

60,800تومان ماهانه
0تومان سه ماهه
0تومان شش ماهه
0تومان سالانه

سفارش دهید