هاست لینوکس اقتصادی ایران + آنتی تحریم

میزبانی معمولی سایت شما تحت رایانش ابری (کلود)

هاست لینوکس 512

امکان راه اندازی 1 وب سایت
5.1 تا 7.3
SSL رایگان Let’s encrypt
منابع مدیریت شده با رایانش ابری
وب سرور قدرتمند LiteSpeed
بک اپ گیری بصورت روزانه انجام میگیرد.
پشتیبانی از کلیه اسکریپت ها و سیستم های مدیریت محتوا
انتقال رايگان از ساير شركت ها
نصب رایگان سیستم های مدیریت محتوا.
---------------------------------

 • 512 مگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود زیر دامنه
 • نامحدود کلیه امکانات
 • ورژن PHP
 • NVMe 2 (جدید ترین نسل هارد های SSD) نوع هارد
 • انتخاب دوره پرداختی مورد نظر شما
شروع از 80,000تومان شش ماهه

80,000تومان شش ماهه
145,000تومان سالانه

سفارش دهید

هاست لینوکس 1

امکان راه اندازی 1 وب سایت
5.1 تا 7.3
SSL رایگان Let’s encrypt
منابع مدیریت شده با رایانش ابری
وب سرور قدرتمند LiteSpeed
بک اپ گیری بصورت روزانه انجام میگیرد.
پشتیبانی از کلیه اسکریپت ها و سیستم های مدیریت محتوا
انتقال رايگان از ساير شركت ها
نصب رایگان سیستم های مدیریت محتوا.
---------------------------------

 • 1 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود زیر دامنه
 • نامحدود کلیه امکانات
 • ورژن PHP
 • NVMe 2 (جدید ترین نسل هارد های SSD) نوع هارد
 • انتخاب دوره پرداختی مورد نظر شما
شروع از 21,000تومان ماهانه

21,000تومان ماهانه
120,000تومان شش ماهه
210,000تومان سالانه

سفارش دهید

هاست لینوکس 2

امکان راه اندازی 1 وب سایت
5.1 تا 7.3
SSL رایگان Let’s encrypt
منابع مدیریت شده با رایانش ابری
وب سرور قدرتمند LiteSpeed
بک اپ گیری بصورت روزانه انجام میگیرد.
پشتیبانی از کلیه اسکریپت ها و سیستم های مدیریت محتوا
انتقال رايگان از ساير شركت ها
نصب رایگان سیستم های مدیریت محتوا.
---------------------------------

 • 2 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود زیر دامنه
 • نامحدود کلیه امکانات
 • ورژن PHP
 • NVMe 2 (جدید ترین نسل هارد های SSD) نوع هارد
 • انتخاب دوره پرداختی مورد نظر شما
شروع از 33,000تومان ماهانه

33,000تومان ماهانه
180,000تومان شش ماهه
330,000تومان سالانه

سفارش دهید

هاست لینوکس 3

امکان راه اندازی 1 وب سایت
5.1 تا 7.3
SSL رایگان Let’s encrypt
منابع مدیریت شده با رایانش ابری
وب سرور قدرتمند LiteSpeed
بک اپ گیری بصورت روزانه انجام میگیرد.
پشتیبانی از کلیه اسکریپت ها و سیستم های مدیریت محتوا
انتقال رايگان از ساير شركت ها
نصب رایگان سیستم های مدیریت محتوا.
---------------------------------

 • 4 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود زیر دامنه
 • نامحدود کلیه امکانات
 • ورژن PHP
 • NVMe 2 (جدید ترین نسل هارد های SSD) نوع هارد
 • انتخاب دوره پرداختی مورد نظر شما
شروع از 72,000تومان ماهانه

72,000تومان ماهانه
374,000تومان شش ماهه
730,000تومان سالانه

سفارش دهید

هاست لینوکس 4

امکان راه اندازی 1 وب سایت
5.1 تا 7.3
SSL رایگان Let’s encrypt
منابع مدیریت شده با رایانش ابری
وب سرور قدرتمند LiteSpeed
بک اپ گیری بصورت روزانه انجام میگیرد.
پشتیبانی از کلیه اسکریپت ها و سیستم های مدیریت محتوا
انتقال رايگان از ساير شركت ها
نصب رایگان سیستم های مدیریت محتوا.
---------------------------------

 • 8 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود زیر دامنه
 • نامحدود کلیه امکانات
 • ورژن PHP
 • NVMe 2 (جدید ترین نسل هارد های SSD) نوع هارد
 • انتخاب دوره پرداختی مورد نظر شما
شروع از 114,000تومان ماهانه

114,000تومان ماهانه
640,000تومان شش ماهه
1,150,000تومان سالانه

سفارش دهید