هاست ویندوز حرفه ای ایران + آنتی تحریم

میزبانی حرفه ای و پر سرعت سایت شما تحت ویندوز - پلسک

هاست ویندوز حرفه ای 512

تعداد وب سایت های اضافه (ADDON DOMAIN) 10 عدد
صندوق پستی نامحدود
مبتنی بر Windows Server 2019
SQL Server 2014
SQL Server 2016
SQL Server 2017
SQL Server 2019
میزبانی در ایران
تحویل بلافاصله پس از پرداخت
---------------------------------

 • 512 مگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود کلیه امکانات
 • NVMe 2 (جدید ترین نسل هارد های SSD) نوع هارد
 • رایگان SSL
 • انتخاب دوره پرداختی مورد نظر شما
شروع از 45,000تومان ماهانه

45,000تومان ماهانه
450,000تومان سالانه

سفارش دهید

هاست ویندوز حرفه ای 1 GB

تعداد وب سایت های اضافه (ADDON DOMAIN) 10 عدد
صندوق پستی نامحدود
مبتنی بر Windows Server 2019
SQL Server 2014
SQL Server 2016
SQL Server 2017
SQL Server 2019
میزبانی در ایران
تحویل بلافاصله پس از پرداخت
---------------------------------

 • 1024 مگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود کلیه امکانات
 • NVMe 2 (جدید ترین نسل هارد های SSD) نوع هارد
 • رایگان SSL
 • انتخاب دوره پرداختی مورد نظر شما
شروع از 65,000تومان ماهانه

65,000تومان ماهانه
185,000تومان سه ماهه
650,000تومان سالانه

سفارش دهید

هاست ویندوز حرفه ای 2 GB

تعداد وب سایت های اضافه (ADDON DOMAIN) 10 عدد
صندوق پستی نامحدود
مبتنی بر Windows Server 2019
SQL Server 2014
SQL Server 2016
SQL Server 2017
SQL Server 2019
میزبانی در ایران
تحویل بلافاصله پس از پرداخت
---------------------------------

 • 2048 مگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود کلیه امکانات
 • NVMe 2 (جدید ترین نسل هارد های SSD) نوع هارد
 • رایگان SSL
 • انتخاب دوره پرداختی مورد نظر شما
شروع از 75,000تومان ماهانه

75,000تومان ماهانه
210,000تومان سه ماهه
750,000تومان سالانه

سفارش دهید

هاست ویندوز حرفه ای 5 GB

تعداد وب سایت های اضافه (ADDON DOMAIN) 10 عدد
صندوق پستی نامحدود
مبتنی بر Windows Server 2019
SQL Server 2014
SQL Server 2016
SQL Server 2017
SQL Server 2019
میزبانی در ایران
تحویل بلافاصله پس از پرداخت
---------------------------------

 • 5 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود کلیه امکانات
 • NVMe 2 (جدید ترین نسل هارد های SSD) نوع هارد
 • رایگان SSL
 • انتخاب دوره پرداختی مورد نظر شما
شروع از 125,000تومان ماهانه

125,000تومان ماهانه
1,250,000تومان سالانه

سفارش دهید