سرور مجازی المان

مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
سرور مجازی 1 گیگابایت رم

-

رم : 1 GB
مقدار حافظه : 40 GB
سی پی یو: 1 هسته
نوع هارد سرور : SSD
ترافیک ماهانه Traffic : نامحدود
آی پی(قابل ارتقا) IP : 1 عدد
سیستم عامل OS : دلخواه
پورت شبکه : 1 GB


سرور مجازی 2 گیگ رم

-

رم : 2 GB
مقدار حافظه : 50 GB
سی پی یو: 1 هسته
نوع هارد سرور : SSD
ترافیک ماهانه Traffic : نامحدود
آی پی(قابل ارتقا) IP : 1 عدد
سیستم عامل OS : دلخواه
پورت شبکه : 1 GB


سرور مجازی 3 گیگ رم

-

رم : 3 GB
مقدار حافظه : 70 GB
سی پی یو: 2 هسته
نوع هارد سرور : SSD
ترافیک ماهانه Traffic : نامحدود
آی پی(قابل ارتقا) IP : 1 عدد
سیستم عامل OS : دلخواه
پورت شبکه : 1 GB


سرور مجازی 4 گیگ رم

-

رم : 4 GB
مقدار حافظه : 90 GB
سی پی یو: 2 هسته
نوع هارد سرور : SSD
ترافیک ماهانه Traffic : نامحدود
آی پی(قابل ارتقا) IP : 1 عدد
سیستم عامل OS : دلخواه
پورت شبکه : 1 GB


Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.237.183.249) وارد شده است.