مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:




Windows 1 - فضا : 512 مگابایت
ترافیک ماهیانه : نامحدود
وب سایت نامحدود
صندوق پستی نامحدود
مبتنی بر Windows 2012
نوع هارد : NVMe 2
SSL : رایگان
میزبانی در آلمان


Windows 2 - فضا : 1 گیگابایت
ترافیک ماهیانه : نامحدود
وب سایت نامحدود
صندوق پستی نامحدود
مبتنی بر Windows 2012
نوع هارد : NVMe 2
SSL : رایگان
میزبانی در آلمان


Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.227.235.220) وارد شده است.