مرحله 2
گزینه های دامنه
مرحله 3
تنظیم

بخش ها:
هاست ویندوز حرفه ای 512

- فضا : 512 مگابایت
ترافیک ماهیانه : نامحدود
تعداد وب سایت های اضافه (ADDON DOMAIN) 10 عدد
کلیه امکانات :نامحدود
صندوق پستی نامحدود
مبتنی بر Windows Server 2016
SQL Server 2014
SQL Server 2016
SQL Server 2017
نوع هارد : NVMe 2 (جدید ترین نسل هارد های SSD)
SSL : رایگان
میزبانی در آلمان
تحویل بلافاصله پس از پرداخت
---------------------------------
انتخاب دوره پرداختی مورد نظر شما :

هاست ویندوز حرفه ای 1 GB

- فضا : 1024 مگابایت
ترافیک ماهیانه : نامحدود
تعداد وب سایت های اضافه (ADDON DOMAIN) 10 عدد
کلیه امکانات :نامحدود
صندوق پستی نامحدود
مبتنی بر Windows Server 2016
SQL Server 2014
SQL Server 2016
SQL Server 2017
نوع هارد : NVMe 2 (جدید ترین نسل هارد های SSD)
SSL : رایگان
میزبانی در آلمان
تحویل بلافاصله پس از پرداخت
---------------------------------
انتخاب دوره پرداختی مورد نظر شما :

هاست ویندوز حرفه ای 2 GB

- فضا : 2048 مگابایت
ترافیک ماهیانه : نامحدود
تعداد وب سایت های اضافه (ADDON DOMAIN) 10 عدد
کلیه امکانات :نامحدود
صندوق پستی نامحدود
مبتنی بر Windows Server 2016
SQL Server 2014
SQL Server 2016
SQL Server 2017
نوع هارد : NVMe 2 (جدید ترین نسل هارد های SSD)
SSL : رایگان
میزبانی در آلمان
تحویل بلافاصله پس از پرداخت
---------------------------------
انتخاب دوره پرداختی مورد نظر شما :

هاست ویندوز حرفه ای 5 GB

- فضا : 5 گیگابایت
ترافیک ماهیانه : نامحدود
تعداد وب سایت های اضافه (ADDON DOMAIN) 10 عدد
کلیه امکانات :نامحدود
صندوق پستی نامحدود
مبتنی بر Windows Server 2016
SQL Server 2014
SQL Server 2016
SQL Server 2017
نوع هارد : NVMe 2 (جدید ترین نسل هارد های SSD)
SSL : رایگان
میزبانی در آلمان
تحویل بلافاصله پس از پرداخت
---------------------------------
انتخاب دوره پرداختی مورد نظر شما :

Secure Transaction فرم سفارش در محیطی ایمن برای جلوگیری از IP های متقلب، مهیا شده است. شما با آدرس (35.175.121.230) وارد شده اید.