هاست وردپرس ایران + آنتی تحریم

بهینه سازی شده برای سایت های وردپس

هاست وردپرس 512

بهینه سازی َشده برای وردپرس
منابع مدیریت شده با رایانش ابری
وب سرور قدرتمند LiteSpeed
بک اپ گیری بصورت هفتگی انجام میگیرد.
پشتیبانی از کلیه اسکریپت ها و سیستم های مدیریت محتوا
پشتیبانی 24 ساعته و فعال
انتقال رايگان از ساير شركت ها
نصب رایگان سیستم های مدیریت محتوا.
تحویل بلافاصله پس از پرداخت
---------------------------------

 • 512 مگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود ادآن دامین برای سایت مجزا
 • نامحدود کلیه امکانات
 • NVMe 2 نوع هارد
 • رایگان SSL
 • انتخاب دوره پرداختی مورد نظر شما
شروع از 155,000تومان شش ماهه

155,000تومان شش ماهه
270,000تومان سالانه

سفارش دهید

هاست وردپرس 1

بهینه سازی َشده برای وردپرس
منابع مدیریت شده با رایانش ابری
وب سرور قدرتمند LiteSpeed
بک اپ گیری بصورت هفتگی انجام میگیرد.
پشتیبانی از کلیه اسکریپت ها و سیستم های مدیریت محتوا
پشتیبانی 24 ساعته و فعال
انتقال رايگان از ساير شركت ها
نصب رایگان سیستم های مدیریت محتوا.
تحویل بلافاصله پس از پرداخت
---------------------------------

 • 1 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود ادآن دامین برای سایت مجزا
 • نامحدود کلیه امکانات
 • NVMe 2 نوع هارد
 • رایگان SSL
 • انتخاب دوره پرداختی مورد نظر شما
شروع از 215,000تومان شش ماهه

215,000تومان شش ماهه
385,000تومان سالانه

سفارش دهید

هاست وردپرس 2

بهینه سازی شده برای وردپرس
منابع مدیریت شده با رایانش ابری
وب سرور قدرتمند LiteSpeed
بک اپ گیری بصورت هفتگی انجام میگیرد.
پشتیبانی از کلیه اسکریپت ها و سیستم های مدیریت محتوا
پشتیبانی 24 ساعته و فعال
انتقال رايگان از ساير شركت ها
نصب رایگان سیستم های مدیریت محتوا.
تحویل بلافاصله پس از پرداخت
---------------------------------

 • 2 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود ادآن دامین برای سایت مجزا
 • نامحدود کلیه امکانات
 • NVMe 2 نوع هارد
 • رایگان SSL
 • انتخاب دوره پرداختی مورد نظر شما
شروع از 305,000تومان شش ماهه

305,000تومان شش ماهه
550,000تومان سالانه

سفارش دهید

هاست وردپرس 3

بهینه سازی شده برای وردپرس
منابع مدیریت شده با رایانش ابری
وب سرور قدرتمند LiteSpeed
بک اپ گیری بصورت هفتگی انجام میگیرد.
پشتیبانی از کلیه اسکریپت ها و سیستم های مدیریت محتوا
پشتیبانی 24 ساعته و فعال
انتقال رايگان از ساير شركت ها
نصب رایگان سیستم های مدیریت محتوا.
تحویل بلافاصله پس از پرداخت
---------------------------------

 • 4 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود ادآن دامین برای سایت مجزا
 • نامحدود کلیه امکانات
 • NVMe 2 نوع هارد
 • رایگان SSL
 • انتخاب دوره پرداختی مورد نظر شما
شروع از 169,000تومان ماهانه

169,000تومان ماهانه
860,000تومان شش ماهه
1,425,000تومان سالانه

سفارش دهید

هاست وردپرس 4

بهینه سازی شده برای وردپرس
منابع مدیریت شده با رایانش ابری
وب سرور قدرتمند LiteSpeed
بک اپ گیری بصورت هفتگی انجام میگیرد.
پشتیبانی از کلیه اسکریپت ها و سیستم های مدیریت محتوا
پشتیبانی 24 ساعته و فعال
انتقال رايگان از ساير شركت ها
نصب رایگان سیستم های مدیریت محتوا.
تحویل بلافاصله پس از پرداخت
---------------------------------

 • 8 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود ادآن دامین برای سایت مجزا
 • نامحدود کلیه امکانات
 • NVMe 2 نوع هارد
 • رایگان SSL
 • انتخاب دوره پرداختی مورد نظر شما
شروع از 760,000تومان شش ماهه

760,000تومان شش ماهه
1,350,000تومان سالانه

سفارش دهید