سرور مجازی ایران

سرور مجازی - VPS

سرور مجازی 1 گیگابایت رم

0 موجود است • 1 GB رم
 • 40 GB مقدار حافظه
 • 1 هسته سی پی یو
 • SSD نوع هارد سرور
 • نامحدود ترافیک ماهانه Traffic
 • 1 عدد آی پی(قابل ارتقا) IP
 • دلخواه سیستم عامل OS
 • 1 GB پورت شبکه

سرور مجازی 2 گیگ رم

0 موجود است • 2 GB رم
 • 50 GB مقدار حافظه
 • 1 هسته سی پی یو
 • SSD نوع هارد سرور
 • نامحدود ترافیک ماهانه Traffic
 • 1 عدد آی پی(قابل ارتقا) IP
 • دلخواه سیستم عامل OS
 • 1 GB پورت شبکه

سرور مجازی 3 گیگ رم

0 موجود است • 3 GB رم
 • 70 GB مقدار حافظه
 • 2 هسته سی پی یو
 • SSD نوع هارد سرور
 • نامحدود ترافیک ماهانه Traffic
 • 1 عدد آی پی(قابل ارتقا) IP
 • دلخواه سیستم عامل OS
 • 1 GB پورت شبکه

سرور مجازی 4 گیگ رم

0 موجود است • 4 GB رم
 • 90 GB مقدار حافظه
 • 2 هسته سی پی یو
 • SSD نوع هارد سرور
 • نامحدود ترافیک ماهانه Traffic
 • 1 عدد آی پی(قابل ارتقا) IP
 • دلخواه سیستم عامل OS
 • 1 GB پورت شبکه