مرحله 2
گزینه های دامنه
مرحله 3
تنظیم

بخش ها:
امنیت و تست نفوذ php یکبار مصرف

-
افزایش امنیت سایت
اسکن سایت به همراه گزارش گیری کتبی با اسکنر های پیشرفته مانند Nessus
بررسی و پاکسازی سایت از فایلهای مخرب و بکدور های پیشرفته
بهینه سازی سایت به صورت کاملا حرفه ای
افزایش سرعت سایت به صورت کاملا حرفه ای به صورت چشم گیر
جلوگیری از انواع حملات در برابر هکرهای کلاه سیاه
بهینه سازی سایت در صورت نیاز
متصل کردن سایت به cloudflare در صورت نیاز
مشاوره امنیتی رایگان
---------------------------------
انتخاب دوره پرداختی مورد نظر شما :

500,000تومان یکبار

امنیت و تست نفوذ php یکبار مصرف حرفه ای

-
افزایش امنیت سایت
اسکن سایت به همراه گزارش گیری کتبی با اسکنر های پیشرفته مانند Nessus
گزارش گیری حداقل با سه نوع اسکنر حرفه ای
بررسی و پاکسازی سایت از فایلهای مخرب و بکدور های پیشرفته
بهینه سازی سایت به صورت کاملا حرفه ای
افزایش سرعت سایت به صورت کاملا حرفه ای به صورت چشم گیر
جلوگیری از انواع حملات در برابر هکرهای کلاه سیاه
بهینه سازی سایت در صورت نیاز
متصل کردن سایت به cloudflare در صورت نیاز
مشاوره امنیتی رایگان
پچ کردن انواع حفره های امنیتی کشف شده :
........Cross-Site Scripting (XSS)،SQL Injection،remote file upload(RFU)
برسی کد ها به صورت دستی و شناسایی کد های اشتباه
---------------------------------
انتخاب دوره پرداختی مورد نظر شما :

1,100,000تومان یکبار

Secure Transaction فرم سفارش در محیطی ایمن برای جلوگیری از IP های متقلب، مهیا شده است. شما با آدرس (35.175.121.230) وارد شده اید.