هاست دانلود ایران

پلن 2

10 گیگابایت حجم
ترافیک نامحدود
گواهی SSL رایگان
فعال سازی آنی سرویس
پورت سرور 10 گیگابیت

شروع از 17,000تومان ماهانه

17,000تومان ماهانه
177,000تومان سالانه

سفارش دهید

پلن 3

20 گیگابایت حجم
ترافیک نامحدود
گواهی SSL رایگان
فعال سازی آنی سرویس
پورت سرور 10 گیگابیت

شروع از 33,000تومان ماهانه

33,000تومان ماهانه
330,000تومان سالانه

سفارش دهید

پلن 4

40 گیگابایت حجم
ترافیک نامحدود
گواهی SSL رایگان
فعال سازی آنی سرویس
پورت سرور 10 گیگابیت

شروع از 50,000تومان ماهانه

50,000تومان ماهانه
460,000تومان سالانه

سفارش دهید

پلن 5

100 گیگابایت حجم
ترافیک نامحدود
گواهی SSL رایگان
فعال سازی آنی سرویس
پورت سرور 10 گیگابیت

پلن 6

200 گیگابایت حجم
ترافیک نامحدود
گواهی SSL رایگان
فعال سازی آنی سرویس
پورت سرور 10 گیگابیت